Over ons

Ondernemers Vereniging Maasdriel

Ondernemers Vereniging Maasdriel (OVM) is opgericht in 1998 en heeft sindsdien zeer diverse leden, van winkeliers tot producenten en dienstverleners. Momenteel heeft OVM circa 150 leden, waarbij het bestuur er naar streeft om dit aantal te laten groeien. Onder “Maasdriel” in onze naam valt te verstaan de voormalige gemeente Maasdriel, te weten de plaatsen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem. De huidige gemeente Maasdriel omvat meer kernen. Iedere kern heeft zijn eigen ondernemersvereniging, echter ook leden uit de andere kernen kunnen zich aanmelden als lid van OVM.

Missie

OVM is een groeiend netwerk voor ondernemers in de gemeente Maasdriel, dat haar leden in staat stelt elkaar regelmatig te ontmoeten, in een zakelijke en prettige sfeer. OVM ziet het als haar missie om ondernemers in de Gemeente Maasdriel met elkaar te verbinden, hetgeen bijdraagt aan de groei van hun netwerk, omzet en kennis.

Visie

OVM is tevens een verbindende factor tussen de Gemeente Maasdriel en lokale ondernemers uit verschillende branches, met verschillende specialismes en een variërende bedrijfsomvang. OVM heeft als visie dat alle ondernemers in de Gemeente Maasdriel kunnen profiteren van de kracht van de regio.

Strategie

OVM faciliteert actief het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ondernemen. Hierop richt OVM haar activiteiten. De netwerkbijeenkomsten en kennissessies die OVM regelmatig organiseert leiden er ook toe dat lokale ondernemers elkaar beter leren kennen, hetgeen nieuwe samenwerkingen creëert.   

OVM werkt daarnaast via verschillende commissies, waardoor via korte lijnen kan worden gecommuniceerd en indien nodig snel kan worden beslist.

OVM onderhoudt tevens warm contact met de Gemeente Maasdriel en geniet van haar luisterend oor.
Door deze strategie tracht OVM haar bovengenoemde visie te realiseren. Samen, voor Maasdriel.

Bestuur

Informatie over het bestuur van OVM vindt u hier. Vragen of opmerkingen richtinghet bestuur van OVM kunt u  per e-mail sturen aan: bestuur@ovmmaasdriel.nl.