Bestuur

Het  bestuur van OVM  bestaat uit 7 leden. De primaire taak van het bestuur is het besturen van OVM.  Andere taken laat het bestuur onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren door verschillende commissies. Zo is er o.a. een activiteitencommissie en een communicatiecommissie, bestaande uit bestuursleden.

Het bestuur vergadert tenminste 10 keer per jaar en de bestuursleden verbinden zich voor tenminste 3 jaar aan hun bestuurstaak.

Samenstelling Bestuur Ondernemers Vereniging Maasdriel

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Voorzitter: Ad van Gessel
Secretaris: Lisa Grandia
Penningmeester: Frenk van de Bogaard

Algemene bestuursleden
Rob Harmsen
Marc van Osch
Marielle Bosch
Tom de Vaan