Visie Centrum OVM unaniem in raad vastgesteld!

Visie centrum gebied Kerkdriel is op 3 maart 2016 unaniem in de gemeenteraad vastgesteld. Wij hebben u vorig jaar geïnformeerd over de visie van OVM betreffende het centrum gebied Kerkdriel. Na een tweetal sessies op het Gemeentehuis in Maasdriel is de oorspronkelijke visie van OVM in zijn geheel aangenomen.

Door de goede samenwerking tussen wethouder Jan Hein de Vreede en OVM is er een duidelijke visie vastgelegd, waaraan de Gemeente maar ook de OVM zich aan heeft gecommitteerd.
Wij zullen als OVM ons uiterste best doen om de onderstaande punten samen met de Gemeente te verwekelijken.

Verzorgingsgebied:
Kerkdriel heeft een centrumgebied dat aantrekkelijk is voor bezoekers van binnen en buiten de eigen
kern.

Diversiteit:
Het centrumgebied is aantrekkelijk door haar diversiteit aan activiteiten waarbij naast de behoefte aan
de dagelijkse boodschappen, ook wordt ingezet op het verlengen van het verblijf door passende recreatieve activiteiten en de verbinding tussen het centrum en het recreatiegebied.

Uitstraling gebied:

De uitstraling van het gebied wordt bepaald door bestaande kenmerken zoals oude bebouwing en
aanwezig groen. Dit wordt versterkt door de manier waarop het bedrijfsleven zich presenteert.

Horeca:
Het centrum biedt een diversiteit aan horeca gelegenheden, passend bij de aard en schaalvan het
gebied. Hierbij is een juiste balans gevonden in vraag en aanbod en in activiteiten in het hele gebied.

Parkeren:
Gratis parkeren is en blijft een trekker voor het centrumgebied. Om voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar te hebben, wordt langparkeren geweerd van de openbare parkeerplaats.

Parkeerbeleid:
Het parkeerbeleid zorgt voor een evenwichtige balans voor parkeren in de openbare ruimte.

Standplaatsen:
Standplaatshouders zijn toegestaan op passe nde locaties en bieden bij voorkeur een product aan dat
aanvullend is op het aanwezige aanbod.

Weekmarkt:
De markt is een wekelijks terugkerende trekker voor het centrumgebied. De markt biedt een kwalitatief
goed en compleet aanbod aan de bezoekers.

Evenementen:

Evenementen in het centrumgebied versterken de beleving van het centrum. Hierbij moet in goed
overleg fussen organisatie en ondernemers gekeken worden naar een optimaal gebruik van de ruimte.

Muziektent:
De muziektent is een niet weg te denken onderdeel van het centrumgebied en wordt volop gebruikt
voor festiviteiten.

Zondagsopenstelling:
Openingstijden worden vrij gelaten, binnen de mogelijkheden van de wel Samenwerking fussen de
ondernemers stimuleert de collectiviteit bij het beslissen wanneer zij wel/niet opengaan.

Leegstand:
Leegstand is niet gewenst in het centrumgebied. Wanneer dit dreigt te gebeuren, wordt in overleg
bekeken welke acties hiertegen gewenst en mogelijk zijn.

Samenwerking:
Brede samenwerking is de voorwaarde voor het beheer en het realiseren van de ambities voor het
centrumgebied.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties. Stuur een mail naar bestuur@ovmmaasdriel.nl.