11 april Algemene Leden Vergadering OVM

Dinsdag 11 april organiseert Ondernemers Vereniging Maasdriel voor haar leden de Algemene Ledenvergadering bij Brandend Zand te Kerkdriel, met als spreker de CEO Siemens Mobility.

Lid worden van de OVM?
Interesse in lidmaatschap van Ondernemers Vereniging Maasdriel en eens een bijeenkomst bijwonen? Geef u dan nu (vrijblijvend) vóór 11 april op voor de Algemene Leden Vergadering.
Stuur een mail naar activiteiten@ovmmaasdriel.nl om u aan te melden.
De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden of na aanmelding.

De ALV agenda:
Opening vergadering
Binnen gekomen mededelingen
Goedkeuring notulen ALV 2016
Overzicht activiteiten 2016
Geplande activiteiten 2017
Bestuursmutatie(s)
Mutaties leden bestand
Bij interesse voorstellen nieuwe leden
Financieel verslag van de Penningmeester
Verslag Consumenten commissie
Rondvraag
Einde vergadering en pauze
Notulen en financieel verslag liggen bij binnenkomst in de zaal.

Hopelijk tot dinsdag 11 april bij Brandend Zand te Kerkdriel
Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar activiteiten@ovmmaasdriel.nl.