Bestuur

Het algemeen bestuur van de Ondernemersvereniging Maasdriel (OVM) bestaat uit 7 leden. De primaire taak van het algemeen bestuur is het besturen van de Ondernemersvereniging maar laat een aantal van die taken onder haar verantwoordelijkheid uitvoeren door commissies (activitieiten & communicatie).

Het bestuur vergadert tenminste 10 keer per jaar en de bestuursleden verbinden zich voor tenminste 3 jaar aan hun bestuurstaak.

Samenstelling Bestuur Ondernemers Vereniging Maasdriel

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Voorzitter: Ad van Gessel
Secretaris: Lisa Grandia
Penningsmeester: Frenk van de Bogaard

Rob Harmsen
Marc van Osch
Marielle Bosch
Tom de Vaan