Over Ons

Een vereniging opgericht in 1998 en bestaat uit ondernemers bestaande uit winkeliers, handelsondernemers, producenten en dienstverleners. In totaal hebben we een ledenbestand dat varieert tussen 140 en 160 leden.

Voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur van de ovm, klik hier. Vragen en/of opmerkingen richting het bestuur van de OVM kunt u richten aan bestuur@ovmmaasdriel.nl.

Onder "Maasdriel" in onze naam valt te verstaan de voormalige gemeente Maasdriel, te weten de plaatsen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem. De huidige gemeente Maasdriel omvat meer kernen. Iedere kern heeft zijn eigen ondernemersvereniging, echter ook leden uit de andere kernen kunnen zich aanmelden als lid van OVM.

Missie
De doelstelling van de OVM is het verspreiden van kennis en het uitbreiden van netwerken om de ondernemers beter in staat te stellen hun onderneming te exploiteren.

Visie
De visie van de OVM is; dat netwerken onder de lokale ondernemers de onderlinge gunning kunnen bevorderen. Eveneens wordt door deze netwerken onderlinge ervaring en kennis uitgewisseld ten faveure van allen die zijn aangesloten.

Strategie
De strategie van de OVM is om kennis en ervaring uit te wisselen in een ontspannen sfeer, door het organiseren van thema - en inloopavonden.
Verder worden regelmatig team uitstapjes naar bedrijven en instanties gemaakt die leiden tot interessante en leerzame discussies.

Uw wil uw netwerk vergroten? Klik hier voor meer informatie over lid worden van de OVM.